Vlčkovce

Vlajka obce Vlčkovce.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1347 ako Farkashida, neskôr ako Farkassin (1773), Farkašín (1920), Vlčkovce (1948); po maďarsky Farkashida. Osídlenie nastalo v paleolite - stanica s nálezmi aurignackej a gravettienskej industrie, sídlisko zo staršej a strednej doby bronzovej, sliezsko-plátenníckej kultúry z doby hallštattskej, z doby laténskej, germánska osada z 2. - 3. storočia, sídlisko z doby veľkomoravskej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Vlčkovce