Závod

Vlajka obce Závod.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov červeného, modrého, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1557 ako Zabod, neskôr ako Zavod (1773), Závody (1920), Závod (1927); po maďarsky Závod, Pozsonyzávod. Osídlenie v eneolite – sídlisko zo staršej doby bronzovej, z doby rímskej a veľkomoravskej. Obec vznikla pravdepodobne v 15. storočí. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti. Patrila panstvu Ostrý Kameň. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Závod