Želovce

Vlajka obce Želovce.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, zeleného, žltého, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Želovce bolo osídlenie v eneolite, bolo tu slovansko-avarské birituálne pohrebisko zo 6.-8. storočia, zaniknutá stredoveká osada z 13.-14. storočia. Obec je doložená z roku 1327, ale vyvinula sa zo starého slovanského sídliska. Pôvodne patrila kráľovskému hradu Hont, potom panstvu Divín. Turci ju okupovali v rokoch 1554-1593. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Želovce