Zemplínske Jastrabie

Vlajka obce Zemplínske Jastrabie.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, zeleného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v paleolite. Neolitické sídlisko bukovohorskej kultúry s lineárnou keramikou. Eneolitické s kanelovanou keramikou z doby hallštattskej a z doby rímskej. Obec sa spomína v roku 1272-1290 ako Jezthreb, z roku 1332 ako Jesterb, Jestreb, z roku 1405 ako Jeztreb, z roku 1512 ako Jezthreb, z roku 1808 ako Uherský Jestráb, z roku 1920 ako Jastrab, z roku 1927 ako Jastrabie, z roku 1960 ako Zemplínske Jastrabie, maďarsky Magyar Jesztreb, Magyarsas. V roku 1419 sa stala majetkom Jakova a Andreja, neskoršie patrila Palóczyovcom, Dobyovcom a iným, od roku 1700 do 20. storočia tu mala majetkový podiel rodina Bernáthovcov. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zemplínske Jastrabie