Zliechov

Vlajka obce Zliechov.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, žltého, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína od roku 1272 ako Zlieho, doložená je z roku 1330 ako Zlechow, Zliecho, z roku 1418 ako Zlechow, z roku 1598 ako Zliechow, maďarsky Zljechó, Zsolt. Patrila opátstvu na Skalke, v roku 1337 mala zákupné právo a dedičným richtárom bol žilinský richtár Petzold. Neskôr patrila jezuitom, potom náboženskej základine. Za predmníchovskej ČSR sklárne zanikli, obec trpela veľkou nezamestnanosťou. Silné pozície mala Komunistická strana Československa. Obyvatelia sa aktívne zúčastnili SNP. Časť obce bola pri prechode frontu vypálená. Je tu hromadný hrob 18 osôb. Obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP a Radom Červenej hviezdy. Po roku 1945 nastal rozvoj a výstavba obce. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zliechov