Zohor

Vlajka obce Zohor.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1314 ako Sahur, neskôr ako Sahur (1323), Zohor (1466); po maďarsky Zohor. Osídlenie v eneolite – sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko a hrob zo strednej doby bronzovej, pohrebisko velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej, bohaté kostrové hroby z doby rímskej a z doby sťahovania národov, slovanské sídlisko a pohrebisko z 9. storočia. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zohor