Zombor

Vlajka obce Zombor.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, žltého, bieleho, červeného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci je z roku 1327 ako Zobor, ale vyvinula sa zo staršieho osídlenia. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Zumbor, Zumbur (1333), Zubur (1373); maďarsky Zobor. Dnešné pomenovanie obce Zombor je od roku 1374. Obec patrila viacerým drobným zemanom. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci, za vojen začiatkom 17. storočia spustla. Obnovená bola koncom 17. storočia najprv ako len osada, v roku 1730 ako samostatná obec, kolonizovaná na popud P. Prónayho poddanými z Moravy. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Zombor