Babiná

Vlajka obce Babiná.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, modrého, bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvé dôkazy existencie sídla, ktoré sa datujú v období okolo roku 700 pred Kristom potvrdzujú nálezy črepov a bronzového materiálu. Obec dostala mestské výsady v roku 1254 od panovníka Bela IV. ako banské mesto. V 16. storočí uhorskí panovníci potvrdzujú Babinej mestské privilégiá. Názov obce sa postupne menil z Babucseky (1254), Babacseky (1270), Babazeky (1351), Babina (1773); maďarsky Bábaszék až na súčasný názov Babiná. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Babiná