Banka

Vlajka obce Banka.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, modrého, zeleného, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlená už v paleolite (nálezy v priestoroch bývalej tehelne), je tu aj hromadný nález z mladšej doby bronzovej a sídliská z doby rímskej a veľkomoravskej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1241 (Bana), v súvislosti s dnes zaniknutým a strateným hradom. Spomína sa roku 1452 ako súčasť Tematínskeho panstva. Bola súčasťou kráľovských majetkov, neskôr patrila viacerým zemianskym rodinám. Na konci 16. storočia sa stala časťou Hlohoveckého panstva. Roku 1599 ju spustošili Turci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Banka