Banská Bystrica

Vlajka mesta Banská Bystrica.
Mestská vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych bielo -červených pruhov. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako slobodnom kráľovskom meste pochádza z roku 1255, keď dostala od uhorského kráľa Belu IV. práva na ťažbu surovín a takisto mestské práva. Ťažila sa hlavne meď, železo a striebro. V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský obchod), nazývaná aj Der Neusohler Kupferhandel, ktorá sa v 16. storočí stala jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby. Prispela k výraznému rozvoju baníctva, hutníctva i dopravy, ktorý zasiahol celú sféru stredovekého života. Úspešný postup osmanských vojsk uhorským územím donútil v roku 1589 mesto opevniť, vznikli kamenné hradby. Po vypuknutí SNP 29.8.1944 sa Banská Bystrica stala politickým, vojenským a administratívnym centrom povstaleckého Slovenska. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Banská Bystrica