Bělá u Jevíčka

Podoba vlajky obce Bělá u Jevíčka: List tvoří sedm šikmých pruhů, modrý, žlutý, modrý, bílý, modrý, žlutý a modrý, v poměru 11:4:2:12:2:4:11. Na ose bílého pruhu tři červená srdce. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Znak se třemi srdci s snopem obilí dokládá, že to byla slovanská zemědělská ves a tedy pravděpodobně byla založena Slovany. První zmínka o obci je z roku 1258, se soudní pravomoc stahuje pod město Jevíčko. V roce 1396 byla prodána Augustiniánskému klášteru v Jevíčku Sulíkem z Radkova, který se téhož roku stal jejím držitelem. Berthold z Lípy roce 1530 obnovuje rychtáři privilegium na jeho svobodný lán v Bělé. Roku 1784 se ruší jevíčský augustiánský klášter a pět let ji náboženská fond prodává se Skočovou Lhotou a Roudkou panství borotínskému. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bělá u Jevíčka