Bílovec

Podoba vlajky města Bílovec: Na červeném listu praporu bílá zavinutá střela. Poměr šířky praporu k délce je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1324, kdy je vlastnil Vok I. z Kravař. V roce 1383 Bílovec dostal právo předkupu zboží na panství a právo odúmrti od Beneše z Kravař. Město vlastnili do roku 1434 páni z Kravař, poté páni ze Šternberka do roku 1441, opavská knížata do roku 1447, páni z Fulštejna do roku 1542, Pražmové z Bílkova do roku 1623 a Sedlničtí z Choltic nepřetržitě až do konce feudalismu v roce 1848. Zámek a zbytkový velkostatek však Sedlničtí vlastnili až do roku 1945.Od 16. století se ve městě rozvíjelo soukenictví. Po roce 1840 ve městě vznikla Hirtova soukenická továrna. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bílovec