Bílý Kostel nad Nisou

Podoba vlajky obce Bílý Kostel nad Nisou: List praporu tvoří zelený žerďový pruh široký jednu čtvrtinu délky listu a tři pruhy: modrý, bílý a modrý v poměru 1 : 7 : 1. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Vesnici založili ve 13. století němečtí kolonisté, přistěhovaní do oblasti na pozvání přemyslovskými panovníky. Sami tehdejší obyvatelé nazývali svou ves Heinrichsdorf, tedy Jindřichov, patrně podle tehdejšího majitele panství Jindřicha z Donína. V záznamech se však také objevuje latinský název Henrici Villa. Když byl ve 14. století postaven v obci kostelík se zdaleka viditelnou bílou omítkou, objevil se v historických materiálech také další latinský název Alba Ecclesia, tedy Bílý Kostel (německy nejprve Weysskirch, pak Weisskirchen). Obživu obyvatelům zajišťovala hornická činnost, těžily se zde kovové rudy a byla zde huť na tavení stříbra. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bílý Kostel nad Nisou