Blatnička

Podoba vlajky obce Blatnička: List tvoří tři svislé pruhy, bílý, zelený a žlutý, v poměru 1 : 2 : 1. Uprostřed kosmo položená bílá kosa, šikmo přeložená žlutými hráběmi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Krajinu v okolí dnešní Blatničky kolonizovali v roce 1240 potomci bývalých německých kolonistů z Horních Rakous. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362 z knihy zvané Liber negotiorum o vybírání mýta na kunovické bráně - je zde zapsána jako Platnicz Superior (Blatnice Horní). V roce 1509 ji přebírá do své správy Jan z Kunovic - Blatnička se tedy stává na více jak 100 let součástí 27 obcí v držení pánů z Kunovic. Roku 1605 byla obec poprvé vypálena a následně zcela zpustošena (k dalším vypálením došlo v letech 1663, 1683, 1706). Po dobu třicetileté války (1618 - 1648) vojska několika armád postupně plenila obec, až po skončení války se život v Blatničce začal vracet do běžných kolejí. Vesnice je poprvé latinsky zapsána roku 1665 jako Panio Blattnicio, v roce 1671 německy jako Klein Blatnitz. Pro posílení katolického vyznání byla na příkaz knížete z Lichtenštejna v Blatničce postavena zvonice (1711-1724), ve které byl umístěn zvon zasvěcený svatému Antonínovi (nyní zvon vykonává roli umíráčku na místním kostele). Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Blatnička