Blazice

Podoba vlajky obce Blazice: Modro-červeně čtvrcený list žlutým středovým křížem s rameny širokými jednu desetinu délky listu. V horním žerďovém poli žlutá osmicípá hvězda. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Blazice