Bludov

Podoba vlajky obce Bludov: Na červeném listu, černý žerotínský lev držící v tlapách bílé majuskulní písmeno B, vyrůstající z bílého jednopětinového pruhu při dolním okraji; poměr délky k šířce je 3 : 2. Poprvé se název Bludov objevuje v letech 1200 - 1216 u markraběcího úředníka Bluda z Bludova, který byl pravděpodobně zakladatelem vsi, zatímco hrad postavil některý z jeho potomků v polovině 13. století. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bludov