Bruty

Vlajka obce Bruty.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, žltého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec bola osídlená v neolite. Na území obce je archeologicky doložené sídlisko želiezovskej kultúry, eneolitické sídlisko s kanelovanou keramikou a hallštattské sídlisko.
Obec je písomne doložená od roku 1223 ako Buruth, neskôr Borth (1342), Boorth (1346), Barth (1773), Bart (1863), Bruty (1948), maďarsky Bart. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bruty