Buzica

Vlajka obce Buzica.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, zeleného, bieleho a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci je z roku 1262 Bozita. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1319 Buzitha, 1332/35 Bozica, Bozita, 1405 Bozytha, 1793 Buzicze, 1863 Buzita, 1948 Buzice. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Buzita. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Buzica