Bzince pod Javorinou

Vlajka obce Bzince pod Javorinou.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov čierneho, červeného, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Bzince pod Javorinou boli nálezy z doby veľkomoravskej. Obec vznikla v roku 1952 zlúčením Dolných a Horných Bziniec. Dolné Bzince sú doložené z rokov 1332-1337 ako Bot. Horné Bzince vznikli v chotári Dolných Bziniec. Spomínajú sa od roku 1532 ako Bood. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Bzince pod Javorinou