Černík

Vlajka obce Černík.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov bieleho, červeného, žltého, zeleného, žltého, červeného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec bola osídlená v eneolite. Z tohto obdobia je archeologicky doložené sídlisko s kanelovanou keramikou, neskorolaténske sídlisko, rímsko-barbarské a slovanské sídliskové nálezy. Obec je písomne doložená od roku 1156 ako Cernic, neskôr Chornok utraque (1428), Felsewchornok (1439), Alsochornik (1444), Cschornok (1786), Čornok (1920), Černík (1945), maďarsky Csornok, Czornok. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Černík