Chlmec

Vlajka obce Chlmec.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa spomína v roku 1451 pri deľbe majet­kov rodiny Drugethovcov. Koncom 16. storočia boli zemepánmi rodiny Szirmayovcov, v 18. storočí Dernáthovcov, v 19. storočí Andrássyovcov. Obec je doložená z roku 1451 ako Helmecz, neskôr ako Homec (1773), Chlumec (1920), Chlmec (1948); po maďarsky Helmeczke. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Chlmec