Chrabrany

Vlajka obce Chrabrany.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Chrabrany boli osídlené v neolite. Na území dnešnej obce je archeologicky doložené sídlisko volútovej kultúry , hallštattský žiarový hrob a sídlisko, slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec je doložená z r. 1291 ako Hrabor, od r. 1808 ako Chrabrany. Od r. 1335 patrila obec Ludanickovcom na panstve Ludanice, neskôr Erdődovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Chrabrany