Chrámec

Vlajka obce Chrámec.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov žltého, zeleného, bieleho, zeleného a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je listinne doložená z roku 1246 ako Hajamuch, 1294 Harmach, 1348 Harmath, 1808 Harmatz, 1920 Hrmavec, 1927 Harmac, 1948 Chrámec; maďarsky Harmac. Obec sa vyvinula na starom osídlení. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Chrámec