Číčov

Vlajka obce Číčov.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov červeného, zeleného, bieleho, žltého, bieleho, zeleného a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Územie obce Číčov bolo osídlené v neolite. Archeologicky tu bolo doložené sídlisko volútovej a želiezovskej kultúry, enolitické s kamelovanou keramikou , skýtsko-halštatské, laténske a nález rímskeho sarkofágu. Obec sa spomína od r. 1172 ako Sysou. Ďalšie doložené názvy sú: Chichiu (1225), Sichou (1227), Chychow (1268), Alsouchychow (1387), Alsochycho (1460), Csicso (1773), Číčov (1927), maď. Csicsó. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Číčov