Cigeľka

Vlajka obce Cigeľka.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého, modrého, bieleho, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla na zákupnom práve začiatkom 15. storočia. Obec je doložená z roku 1414 ako Checleuagasa, neskôr Czygloka (1492), Czigelka (1618), Cigolka (1920), Cigelka (1927); maď. Cigelka, Czigolka. V polovici 19. storočia ju postihol hlad, čo malo za následok vysťahovalectvo. Koncom 19. storočia tu mali majetky Erdődyovci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Cigeľka