Čirč

Vlajka obce Čirč.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Názov obce je doložený z roku 1773 ako Cžirož, v roku 1920 ako Čirč; maďarsky Csircs, Csércs. V roku 1427 bol Čirč malou, nezdanenou osadou, ktorú neskôr doosídlilo rusínske obyvateľstvo. Podľa ústne zachovanej tradície, prvý drevený chrám, tu vybudovalo rusínske obyvateľstvo v Čirči okolo roku 1646 za kňaza Daniela Janoviča. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Čirč