Ďačov

Vlajka obce Ďačov.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho, modrého a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili začiatkom 14. storočia na zákupnom práve. Obec je doložená z roku 1338 ako Deychehalma, neskôr ako Posalaka (1370), Posalaka alebo n. Gyechehalma (1411), Diačow (1786), Ďačov (1920); maďarsky Décső. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ďačov