Davidov

Vlajka obce Davidov.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, modrého, bieleho, modrého a zeleného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založená na zákupnom práve a je doložená z roku 1361 ako Dauidhaza, neskôr ako Dauidwagasa (1399), Dewith (1458), Dawidow (1773), Dáwidowce (1808), Davidov (1920); po maďarsky Dávidvágás. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Davidov