Divín

Vlajka obce Divín.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Hrad vznikol v 13. storočí, podhradie s farnosťou jestvovalo v 14. storočí. Staré a cudzojazyčné pomenovania boli v roku 1329 (castrum)Dyun, villa sub eodem castro, Dyen, Dyuen (1393), Dywyn (1467), Dewen, Dewen Alya (1473), Diwín (1808); maďarsky Dévén, Divény. Panstvo Divín patrilo postupne rodine Tomajovcov, Lossonczyovcov, Balassovcov a i.. nakoniec zichyovskému seniorátu. Hrad bol dobudovaný po roku 1559 ako protiturecká pevnosť. Turci ho v roku 1575 dobyli a stal sa ich oporným bodom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Divín