Dubovany

Vlajka obce Dubovany.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov žltého, bieleho a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie v dobe laténskej, slovanské sídlisko a hrobové nálezy z doby veľkomoravskej, sídlisko a hrobové nálezy z doby veľkomoravskej, sídlisko z 10. – 12. stor. Horné Dubovany: Obec s hrádkom sa spomína v roku 1278. Patrila Rolandovi, v roku 1379 Leweovcom, neskôr panstvu Čachtice. Dolné Dubovany: Obec vznikla v chotári obce Dubovany. Patrila rodine Ocskayovcov, kt. tu mala svoje sídlo. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Dubovany