Galovany

Vlajka obce Galovany.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, žltého, modrého, bieleho, modrého a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec sa vyvinula koncom 13. storočia v chotári obce Paludza. Spomína sa od roku 1600. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Galowani (1600), Galowany (1773), Galoväny (1920); maďarsky Nagypulugya és Gálfalu. Dnešné pomenovanie obce Galovany je od roku 1948. Patrila rodine Madocsányiovcov, neskôr Plathyovcom a Čemickovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Galovany