Gemerský Sad

Vlajka obce Gemerský Sad.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, žltého, červeného, bieleho a žltého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec vznikla v roku 1964 zlúčením Mikolčian a Nováčan.
Mikolčany -Obec doložená z roku 1337, vznikla asi v 13. storočí. Názov obce je doložený z roku 1337 ako Mykoucha, z roku 1340 ako Mykocha, z roku 1351 ako Mykochan, z roku 1486 ako Mykolchan, z roku 1808 ako Mikulčany, z roku 1927 ako Mikolčany; maďarsky Mikolcsány. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.
Nováčany -Obec vznikla ako vlastníctvo Zachovcov po roku 1258, ale už na osídlenom územní. Názov obce je doložený z roku 1258 ako Zahy, z roku 1337 ako Noztre, z roku 1427 ako Naztrad, z roku 1486 ako Nostray, z roku 1563 ako Nowaczan, z roku 1773 ako Nowacžany, z roku 1808 ako Nowáčany; maďarsky Nasztraj.

Subscribe to RSS - Gemerský Sad