Hanušovce nad Topľou

Vlajka mesta Hanušovce nad Topľou.
Mestská vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov bieleho, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je dvomi cípmi, t. j. jednym zástrihom, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami mestského erbu. Osídlenie nastalo koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – je tu výskyt mohyly kultúry východoslovenských mohýl.
Obec založili na zákupnom práve (richtár Hanus) po roku 1312 na území lipovských Abovcov. Obec je doložená z roku 1332 ako Hanusfalwa, neskôr ako (villa) Johannis (1355), Hanuswagasa (1359), Hanussowcze (1773), Hanušovce nad Topľou (1927); po maďarsky Hanusfalu, Tapolyhanusfalva. Spomína sa rok 1332, keď vyvinutá obec dostala výsady zemepanského mestečka a trhové právo. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hanušovce nad Topľou