Horná Mičiná

Vlajka obce Horná Mičiná.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, bieleho, modrého, bieleho, žltého a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1293, kedy sa obec spomína pod názvom terra Myka, v roku 1300 terra comitis Mike. Postupne sa názov obce menil, v roku 1309 Lehatha, Lehata, Mykelyhotha (1395), Mykofalva, Mykovfalva, Mykefalva (1402), Micafalw (1446), Miczinawess (1469), Mitzina (1521), Superior Mykefalva (1523), Miczina (1567), Horní Mičina; maďarsky Felsőmicsinye, až po dnešný názov Horná Mičiná. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Horná Mičiná