Horná Streda

Vlajka obce Horná Streda.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, červeného, žltého a čierneho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na území dnešnej obce Horná Streda bolo slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína od roku 1263, keď ju kráľ daroval kláštoru na Panónskej hore. Názov obce je doložený z roku 1263 ako Zeredahe, Seredahel, Sceredahel, z roku 1773 ako Streda, z roku 1920 ako Streda, z roku 1927 ako Horná Streda nad Váhom, z roku 1948 Horná Streda, maďarsky Vágszerdahely, Felsőszerdahely. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Horná Streda