Hrkovce

Vlajka obce Hrkovce.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, žltého, červeného a žltého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Hrkovce bola osídlená v paleolite. Na jej území je archeologicky doložené paleolitické sídlisko s kanelovanou keramikou, laténske a slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Obec je doložená z r. 1156, keď tunajší desiatok pripadol ostrihomskej kapitule, ktorá v r. 1279 získala takmer celú obec. Pôvodný názov obce je Gyrki (1156), neskôr Gurky (1262), Gerkey, Gerky (1263), Hrkowce (1773), maď. Gyerk. Koncom 17. storočia obec zničili Turci. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hrkovce