Hrnčiarska Ves

Vlajka obce Hrnčiarska Ves.
Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, žltého a červeného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec Hrnčiarska Ves vznikla v roku 1964 zlúčením obce Pondelok a Veľká Suchá. Na území dnešnej obce bolo sídlisko pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej.
Obec Pondelok sa spomína od roku 1515. Patrila Jánokyovcom a Jákóffyovcom, v novoveku viacerým drobným zemanom. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Pondolok (1515), Pondelok (1516), maďarsky Pongyelok, Cserepes. V 18. storočí tu zeman Gabriel Roth založil porcelánku. V roku 1828 mala obec 68 domov a 474 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali tradičnými remeslami. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.
Obec Veľká Suchá sa vyvinula zo st. osídlenia pod hradiskom, prvá písomná zmienka je z roku 1285.Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Scuha (1285), Zuha (1303), Suchá (1808), Veľká Suchá (1920), maďarsky Nagyszuha.

Subscribe to RSS - Hrnčiarska Ves