Hronsek

Vlajka obce Hronsek.
Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, zeleného, žltého, zeleného, bieleho a zeleného.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec založili asi na rozhraní 13.-14. storočia na území vyčlenenom zo Zvolenského kráľovského panstva. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1500, pod názvom Zyklafalu. Postupne sa názov obce menil Czwiklafalwa, Czwiklina (1506), Galowyczfalwa (1514), Galowycz (1515), Czwyklina (1522), Czwyklina alias Galfalwa (1558), Garanzegh (1565), Cwklina (1572), Garamsseg (1786), Hronec (1808), Hronsek-Skalka (1920), Garansek (1927) až do dnešného Hronsek /1946) – maďarsky Garamszeg. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Hronsek