Ihráč

Vlajka obce Ihráč.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, žltého, modrého, bieleho a modrého.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá písomná zmienka o obci Ihráč je doložená z roku 1388. Názvy obce sa postupne menili: z roku 1388 je písomne doložený názov Graach, z roku 1773 Jehracz, z roku 1808 Ihráč, z roku 1920 Hráč, z roku 1927 znovu Ihráč; po maďarsky sa obec nazývala Dallos. V chotári ťažili trachytový tuf a iné nerasty. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Ihráč