Jelšovce

Vlajka obce Jelšovce.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov bieleho, modrého, žltého, bieleho, modrého a bieleho.Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec bola osídlená už v neolite. Na území obce sa nachádzali sídliská volútovej a lengyelskej kultúry, sídlisko eneolitické s kanelovanou keramikou (pece na vypaľovanie), sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej a čačianskej kultúry z mladšej doby bronzovej, popolnicové pohrebisko z mladšej doby bronzovej, sídlisko hallštattské, laténske a laténsko-dácke, slovanské sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obec je písomne doložená od roku 1326 ako Egurzegh, neskôr Egerszegh (1334), Jagerseg (1920), Jagersek (1927), Jelšovce (1948), maďarsky Egerszek, Nyitraegerszeg. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Jelšovce