Lípa

Podoba vlajky obce Lípa: List tvoří tři svislé pruhy, zelený, bílý a zelený, v poměru 1 : 3 : 1. V bílém pruhu zelená lípa s černým kmenem, v rozích a cípech po jednom vztyčeném bílém lipovém listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. Z roku 1351 a 1353 je vesnice doložena pod názvem Schonlinden, roku 1383 Krasna Lipa. Jméno Lípa se objevuje v roce 1496, 1544 Lippy a 1629 Przy Lippy. V 19. století bylo používáno jak české jméno Lípa, tak německé Linden.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lípa