Lipová

Podoba vlajky obce Lipová: Červeno - zeleně kosmo dělený list z první šestiny horního do páté šestiny dolního okraje. Ze středu listu vynikají k hornímu a dolnímu okraji listu lipové listy opačných barev. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První zmínka o Lipové jako léno pánů z Tolštejna je z poloviny 14. stol. Roku 1566 vzniklo samostatné panství Lipová, Lipovský zámek patřil k jednomu z nejstarších panských sídel v kraji. Starý zámek byl postaven ve 14. stol. V letech 1675 – 1677 nechal tehdejší majitel panství Slawata z Chlumu založit 10 ha velký zámecký rybník. Nový zámek byl vybudován v letech 1737 – 1739 z iniciativy hraběte Salm–Reifferscheida.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lipová