Líšťany

Podoba vlajky obce Líšťany: List se dvěma kosmými pruhy, žlutým a červeným, širokými jednu čtvrtinu šířky listu, jejichž dělící čára tvoří úhlopříčku listu. Horní vlající trojúhelníkové pole je červené, dolní žerďové žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Líšťany