Lubná

Podoba vlajky obce Lubná: List tvoří bílý žerďový pruh široký jednu čtvrtinu délky listu posetý červenými kříži vzájemně se dotýkajícími a tři vodorovné pruhy: modrý, žlutý a modrý. Šířka ramen křížů je jedna pětina šířky žerďového pruhu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Stopy lidské přítomnosti na katastru Lubné pocházejí již z dávného pravěku. V okolí obce byly obejevny pozůstatky, dosvědčující táboření lovců v období mladšího paleolitu před zhruba 23 tisíci lety (zbytky ohnišť, tisíce pazourkových úlomků a celých nástrojů, množství kostí divoké zvěře atp.), které činí z Lubné jedno z nejvýznamnějších nalezišť gravettienu na českém území. První písemná zmínka o vsi (Lubne) pochází z roku 1057 a vyskytuje se v zakládací listině litoměřické kapituly. Další zpráva se datuje k roku 1315, kdy Lubnou král Jan Lucemburský znovu vysadil podle zákupního práva. Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lubná