Lukov

Podoba vlajky obce Lukov: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý. V žerďové polovině listu vodorovně bílý luk s napjatou černou tětivou a žlutým šípem s červeným opeřením hrotem k hornímu okraji, provázeným v bílém pruhu zelenými vavřínovými ratolestmi do oblouku, dole převázanými červenou šňůrou. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. První zmínka o Lukovu v písemných historických pramenech je učiněna v roce 1378, kdy bratři Maněk a Boreš z Lukova uplatnili své patronátní právo k farnímu kostelu sv. Vavřince v Mirošovicích.
Vlajku vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Lukov