Radošovce

Vlajka obce Radošovce.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho, červeného, žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko volútovej kultúry, zvyšky základov stredovekého kostolíka s pohrebiskom z 12. – 13. stor. Starú pôvod. obec zničili v 15. stor. husiti. Nová obec sa spomína od roku 1473 už ako mestečko. Patrilo k hradu a panstvu Holíč, Czoborovcom , od roku 1730 jezuitom v Skalici, od roku 1776 Habsburgovcom. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Radošovce