Terany

Vlajka obce Terany.
Obecná vlajka má podobu piatich pozdĺžnych pruhov červeného, bieleho, červeného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Na dnešnom území obce Terany boli sídliskové nálezy z doby rímskej a poveľkomoravskej. Obec vznikla v roku 1944 zlúčením Dolných a Horných Terian. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Terany