Terňa

Vlajka obce Terňa.
Obecná vlajka má podobu šiestich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho, žltého, modrého a bieleho. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Osídlenie nastalo v neolite – sídlisko bukovohorskej kultúry a z doby hallštattskej. Obec je doložená z roku 1259 ako Therne, neskôr ako Tyrna (1310), Thermia (1312), Kysternye (1353), Therne, Alsoterne, Felsoterne (1427), Terna (1773), Ternye (1786), Trnia, Terňa (11920), Terňa (1920); maďarsky Ternye. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Terňa