Tibava

Vlajka obce Tibava.
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov červeného, žltého a červeného. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1282 ako Tyboa, neskôr ako Tyba (1284), Eghazas Tyba (1344), Tyba Inferior (1346), Tyba, que Komorouch nunc appellatur (1352), Felsewtyba (1419), Tybawa, Cybawa (1808), Cibava (1920), Tibava (1927); po maďarsky Tiba. Osídlenie v paleolite stanica s aurignackou industriou, neolit. sídlisko bukovohorskej kultúry s východoslov. lineárnou keramikou, eneolit. sídlisko a pohrebisko tiszapolgárskej kultúry s kanelovanou keramikou, žiarové pohrebisko zo st. doby bronzovej, sídlisko hallštattské, laténske z doby rímskej, slovanské zo 6.– 7.stor. a z doby veľkomoravskej. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tibava