Tovarné

Vlajka obce Tovarné.
Obecná vlajka má podobu ôsmich pozdĺžnych pruhov žltého, modrého, bieleho, modrého, zeleného, bieleho, zeleného a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Obec je doložená z roku 1479 ako Thavarna, neskôr ako Tawarna 1773, Towarné 1808; po maďarsky Tavarna. Obec patrila panstvu Humenné, od roku 1598 časť Révayovcom, od 17. storočia rodine Hadik-Barkóczyovcov. Koncom 2. svetovej vojny obyvateľov evakuovali a Nemci obec vypálili. Vlajku, alebo vlajky vyrobíme na objednávku.

Subscribe to RSS - Tovarné